Zažité modely marketingové a reklamní komunikace přestávají fungovat a mění se i vnímání reklamního sdělení. Jen ti, kteří se nebudou bát změnit svůj přístup při oslovování zákazníka a také svůj způsob myšlení získají náskok před konkurencí. Způsob, který přináší nový pohled na komunikaci se zákazníky je právě princip cross-mediálních kampaní. Cílem je vést cílovou skupinu v masovém měřítku, při udržitelných nákladech a vést řízený dialog přímo s koncovým spotřebitelem. Zapojit ho vědomě a dobrovolně do konkrétní kampaně.

 

Internet je ideální médium pro přímé oslovení a přímou komunikaci se zákazníky. Nikdy ale nebude médiem masovým, které celou komunikaci utáhne. Je to vhodné médium, na kterém část cross-mediální kampaně končí, protože jedině tam můžeme získat od zákazníků rychle a efektivně jejich názory, jejich data, jejich přání a stížnosti. Můžeme poskytnout ucelené informace, ale hlavně, můžeme docílit přímé akce, nákupu, objednávky. 

 

Ostatní média však plní jinou, velmi důležitou roli, a to je zacílení a oslovení. TV, print, rádio mají širší, masovější zásah, dokáží oslovit cílovou skupinu a přivést ji na web, což je základem úspěchu každého podobného projektu. Díky vhodně zvoleným médiím můžeme vystavět cestu k cíli.

 

Cross-mediální kampaně stojí na dobrém kreativním řešení, není to komunikace o ceně, o výhodné nabídce.

Během dne jsme čím dál více bombardování komerčními sděleními. To, které nás zaujme, pokud zrovna účelně něco nevyhledáváme, je to, které vyčnívá. Je v něčem nové, v něčem netradiční.

Cross-mediální kampaně jsou a vždy budou experimentem.

Ale experimentem, který, když se dobře provede, přináší nečekané výsledky!